ponedjeljak, 23. rujna 2019.

Dani europske baštine u Gradskoj knjižnici "Juraj Šižgorić" Šibenik - izložba slike "1.7.2019." (od 25. rujna do 12. listopada 2019.)

www.europeanheritagedays.com
www.knjiznica-sibenik.hr

Detalj slike


https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/75x75/Dani%20EU%20bastine%202019%20brosura.pdf


Najrasprostranjenija kulturna manifestacija u Europi, Dani europske baštine, ove godine održava se i u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku.
Zajednička tema Umjetnost i zabava naglašava potencijal kulturne baštine i njenu povezanost sa suvremenim stvaralaštvom. Slika 1.7.2019. nastavak je diplomskog rada I. 1.3. Ujedinjeni u različitosti, a simbolički obilježava šestu godinu članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. I ovaj put figurativno slikarstvo postaje sredstvo vizualnog opredmećenja europske kulturne baštine re/prezentacijom njenih subjekata, građana.
„Umjesto da se pitamo što se zbiva na slici, u slučaju moderne umjetnosti pravo bi pitanje bilo: Što se zbiva kod gledatelja?“ (Maroević 2007: 29)

Kako „postojanje umjetničkog djela nije zatvoreno“ (Maroević 2007: 9), ono postaje instrumentom debatiranja o identitetu u kontekstu europskih integracija i pripadajućeg transnacionalnog identiteta. Svaka kritička refleksija nužno treba izaći izvan métierskih granica i pojmiti sveobuhvatni proces hibridizacije različitih kultura.
Budući da ne postoji jedinstvena definicija kulture, polazim od pretpostavke da smo, na krilima identiteta-dinamičke kategorije, ustrajni u njegovanju vlastite kulturne baštine i poštivanju drugih.

„Iako je materijalna dimenzija važna faza percepcije, morate znati da su psihološki aspekti percepcije oni koji će vam pomoći da razumijete interkulturnu komunikaciju.
Osobna vjerodostojnost još je jedna perceptivna odlika koju oblikuje kultura.“ 
(Samovar, Porter, McDaniel 2013: 131)
Slikom 1.7.2019., portretom Europe, zaokružujem dugogodišnji proces izgradnje/nadogradnje svojevrsne plave faze. Kulturni krajobraz godinama je prožet višeznačnim uzorkom cells, što je ovom slikom naglašeno klimtovskom kvadratičnom zgusnutošću.
„U današnjem svijetu ni jedan narod, skupina ili kultura ne mogu ostati udaljeni...“
(Samovar, Porter, McDaniel 2013: 4)
Slikarstvo je proces nastajanja, a ne odustajanja.
„… globalization is transforming the local order by causing new cultural patterns, distant events and outside powers to penetrate local experiences. This process is well known as glocalization.“ (Jerbić, Milardović, Špehar 2016: 63)
          
 Nevena P. Piližota
 mag.iur., mag.art.


Literatura:
Maroević, Tonko. 2007. Napisane slike: likovna umjetnost u hrvatskoj književnosti od Moderne do Postmoderne. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
Samovar, Larry A.; Porter, Richard E.; McDaniel, R. Edwin. 2013. Komunikacija između kultura. Naklada Slap. Jastrebarsko. 
Jerbić, Vedran; Milardović, Anđelko; Špehar, Hrvoje. 2016. Globalization of culture: European and Global Networks. Fakultet političkih znanosti. Zagreb.