petak, 18. lipnja 2021.

Goldfish

Rad "Goldfish" nastao je kao rezultat promišljanja kontinuirane povezanosti prirode i međuljudskih odnosa. Kao što je Beuys naglašavao, "bez umjetnosti nemoguće je shvatiti psihičku strukturu čovjeka", tako su aktualne pandemijske okolnosti u 2021. godini modificirale suvremeni pogled čovjeka na svijet oko sebe, pri čemu su do izražaja došle i slojevitosti odnosa unutarnje - vanjsko, pojedinačno - kolektivno. 


"Goldfish", Nevena Petra Piližota, ulje na medijapanu, 55 x 44 x 6 cm, 2021.